Stacja Kontroli Pojazdów pod patronatem ITS

Czy masz ważne badanie techniczne? Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym!

Badanie techniczne (rejestracyjne) pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Bez ważnego badania technicznego (rejestracyjnego) pojazd nie powinien poruszać się po drogach, a w przypadku zatrzymania takiego pojazdu przez organy do tego uprawnione kierujący spotka się z bardzo przykrymi konsekwencjami.

Zakres badań wykonywanych przez Stację Kontroli Pojazdów prowadzoną przez PRIMA AUTO:

„B” – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

„T” – ciągniki rolnicze;

„c” – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;

„d” – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne);

„e” – pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruch drogowego lub starostę;

„h” – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.

Wybrane pozycje z cennika przeglądów technicznych samochodów.

Przegląd rejestracyjny – samochód do 3,5 t 98,- zł

Przegląd rejestracyjny – Ciągnik 62,- zł

Przegląd rejestracyjny – samochód do 3,5 t zasilany gazem 161,- zł

Pojazd zarejestrowany po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne) 169,- zł

Pojazd skierowany przez organ kontroli ruch drogowego lub starostę – badanie pokolizyjne 192,- zł

Wykonanie numeru nadwozia lub silnika 49,- zł

Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,- zł

Czynne

poniedziałek 8-17
wtorek - piątek 7-18
sobota 7-14
W niedziele i święta nieczynne

Kontakt

tel. 41 383 16 28, 41 383 06 48
tel. kom. 513 071 092
email: serwis@primaauto.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapytaj o szczegóły